Επικοινωνία /Για περισσότερες απορίες ή υποστήριξη για τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματός σας. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με την υπηρεσία του Ιδρύματός σας στον ακόλουθο σύνδεσμο